Naše činnost

Hlavní cíle sdružení jsou:

 • Posláním klubu je umožnit sportovní a klubové vyžití členů klubu a občanů v oblasti sportu a cestovního ruchu. Tuto činnost zabezpečit podle platných zákonů a předpisů.
 • Vytvářet podmínky pro sportovní a klubové vyžití členů klubu a občanů prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru.
 • Rozvíjet cestovní ruch v regionu Žďárska jako prostředek realizace zájmů občanů.
 • Zajišťovat účast členů klubu na sportovních akcích, výcvikových táborech, soustředěních a soutěžích pořádaných příslušnými sportovními svazy a organizacemi.
 • Organizovat cestovní ruch v regionu Žďárska.
 • Popularizovat cestovní ruch u veřejnosti.
 • Vytvářet technické a ekonomické podmínky pro rozvoj a činnost klubu.
 • Kooperovat s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl rozvoj a propagaci cestovního ruchu.
 • Poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství v oblasti cestovního ruchu.
 • Organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení.
 • Účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány v souvislosti s cíli sdružení.
 • Hledání vhodných dotačních příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu
 • Spolupráce se subjekty provozujícími aktivity v rámci cestovního ruchu – podnikateli, neziskovým sektorem, veřejnými institucemi a dalšími.