2. Na Skále

Přírodní památka, jež se nachází asi 3 km severovýchodně od Nového Města na Moravě a leží v nadmořské výšce 739 m n. m. na Pohledeckém kopci, který nabízí výhled na okolí. Přístup pěšky je možný z Nového Města na Moravě po silnici. Jedná se o rulový skalní útvar (nazývaný Vávrova skalka) modelovaný zvětráváním (rula = druh horniny). Procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách byl zformován do podoby bloku o rozměrerech 15,5 x 18 m a výšce 10,5 m s výraznou paralelní strukturou vodorovných puklin. Kolem skály jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy s kyselou půdní reakcí. Jeho zvláštností je, že je situován mimo zalesněnou oblast a ční tak volně v krajině. Zároveň je z tohoto místa pěkný výhled na okolí a na Nové Město na Moravě. V roce 1983 byla Vávrova skalka vyhlášena přírodní památkou s ochranným režimem.

Z Vávrovy skalky je nádherná vyhlídka do údolí, kde se jihovýchodním směrem nachází obec Pohledec a správní centrum oblasti Nové Město na Moravě. Pokud pokračujeme v pohledu dále na jih, upoutá nás masiv Harusova kopce se skiareálem a dvousedačkovou lanovkou. V západním směru jsou patrné louky u obce Rokytno a při přechodu do severního směru vidíme stožáry nad obcí Studnice a nádherné louky kolem Studnice. První písemná zpráva o Pohledci je z roku 1348. V tomto roce byly v Brně založeny zemské desky, do kterých byly zapisovány majetkové převody svobodných statků. Hned ve druhém zápise je zpráva, že Jimram z Kamene prodal pánům z Boskovic majetek náležející k hradu Kámen (Zubštejn). V odprodané části je spolu s okolními obcemi (Zubří, Rokytno, Studnice, Medlov) uveden i Pohledec. Samotný prodej byl však pravděpodobně uskutečněn před tímto zápisem v 1. polovině 30. let 14. století. V roce 1749 dostala obec vlastní pečeť. Ve znaku je vyobrazen běžící kůň. Od roku 1960 je Pohledec částí Nového Města na Moravě.

Fauna

ještěrka živorodá (Zoozoca vivipara), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk obecný (Lanius collorio) a poštolka obecná (Falco tinnunculus)

flora

kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), vřes obecný (Calluna vulgaris), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), smilka tuhá (Nardus stricta)

Zajímavost

V minulosti byly na tomto místě skály dvě. Větší z nich byla odtěžena a lomový kámen byl použit při výstavbě nemocnice v Novém Městě na Moravě.

Severním směrem odtud je Pohledecká skála (812 m n. m.), pro kterou se ještě dosud v okolí používá starší název Kaiserstein, je v zalesněném území uzavřeného vojenského prostoru. Na vrcholu jsou dvě radiové věže. Novější věž je vysoká 52 m a je velmi důležitým orientačním bodem v širokém okolí. Skalní útvar je známý jako naleziště záhnědy (druh křemene).

Co říká vlk

Zkuste najít stopy po odtěžené původní větší skále. Dále najděte tu největší puklinu ve skále. Zjistěte, zda se v ní nenachází tajný vchod do skály, kde by se mohl ukrývat třeba poklad.

Užitečné odkazy

Na Skále
Ještěrka živorodá
Ještěrka živorodá
Bramborníček hnědý
Hvozdík kropenatý
Vávrova skalka