3. Vyhlídka Kamenice

Vrchol, u kterého se nacházíte, se jmenuje Kamenice. Zde najdete pomník broučků z knihy jimramovského rodáka Jana Karafiáta. Právě na tomto místě se pravděpodobně odehrává děj celého příběhu. Kamenice také nabízí nádherné výhledy.

Asi 300 m odsud se nachází místo, kde byl naposledy spatřen a také zastřelen poslední vlk Vysočiny. Na památku je zde vystavěn mramorový pomníček, na kterém je vyryt nápis: „ Zde byl dne 2. ledna roku 1830 zastřelen revírníkem V. Marzikem ze Stříteže VLK, který vážil 88 funtů a jest na hradě Pernštejně vycpán.“

Nyní je vlk už v depozitáři. roku 1986 byl vycpaný umístěn na hradě Pernštejně. Poté byl uložen do depozitáře hradu. Kuriozitou je důvod – prý ho návštěvníci hradu hladili tak, až ho poškodili – poslední vlk Vysočiny byl tedy lidmi vyhlazen hned dvakrát.

Blízká osada Roženecké Paseky byla založena v první polovině 18. století a dosud si zachovala horský ráz. Jednotlivé domky jsou roztroušeny po stráních podél silnice z Nového Města do Jimramova v délce téměř 2 km.

Okolí obce bylo za druhé světové války místem partyzánské činnosti. V listopadu 1944 přešel do Roženeckých Pasek partyzánský oddíl Dr. Miroslav Tyrš. Jejich sídlem se na čas stalo stavení Jaroslava Zobače čp. 17.

Pokud na chvíli opustíme žlutě značenou turistickou značku a zamíříme od "vlčího pomníčku“ neznačenou pěšinou vzhůru, narazíme na oplocenou lokalitu, která nese název Přírodní památka Vlčí kámen. Byla vyhlášena v roce 1990 a chrání zbytek starého lesního porostu jedlosmrkové bučiny, která byla dříve charakteristická pro chudá, kyselá stanoviště vyšších poloh Žďárských vrchů. V takovém prostředí vlci kdysi žili.

Zajímavost

Co je to Horácko?

Horácko je hlavní etnografickou oblastí Vysočiny. Získalo svůj název podle zvlněného reliéfu území, na kterém se tato oblast ležící na rozhraní Čech a Moravy nachází. Jeho nejvýznamnější část se nachází na Vysočině, částečně zasahuje i do východních Čech. Hornatá krajina a drsné podnebí určovaly charakter života lidí v dobách minulých. Ne nadarmo se říkávalo „chudé Horácko“!

Oblast je bohatá na lesy a rybníky. V minulosti byly hlavními zemědělskými plodinami len a brambory. Mezi typická zaměstnání v tomto kraji patřívalo tkalcovství, sklářství, síťování (výroba záclon, deček, síťovaných tašek). Při toulkách krajinou dosud narazíte na pozůstatky starobylé architektury, stavby tzv. „franckého typu“, uzavřené čtyřboké roubené dvorce s bílou výplní mezer mezi trámy nebo celé obílené.

Co říká vlk

Zkus v okolí nasbírat pár hříbků a doma si společně s rodiči připrav skvělou Horáckou houbovou polévku. Recept najdete na webu Stezky po stopách posledního vlka.

Užitečné odkazy

Roženecké paseky
Partyzánské oddíly
Broučci
Broučci
Jak loví vlci video
Stránky o vlcích
Vlčí kámen
Hrad perštejn